Đang xử lý.....

Cơ cấu tổ chức Sở GD&ĐT Bến Tre

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

 • 1. Giám đốc: Ths. La Thị Thúy
 • Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính
 • Điện thoại: (0275) 3 811 983
 • Di động: 0913786660
 • Email: lathithuy@bentre.edu.vn
 • 2. Phó Giám đốc: TS. Võ Văn Luyến
 • Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục Mầm non-Tiểu học, Văn phòng Sở, CĐGD tỉnh. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.
 • Điện thoại: (0275) 3 823 294
 • Di động: 0919021035
 • Email: vovanluyen @bentre.edu.vn
 • 3. Phó Giám đốc: Ths. Bùi Minh Nhựt
 • Phụ trách: Phòng QLCL&CNTT, Thanh tra Sở, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.
 • Điện thoại: (0275) 3 823 295
 • Di động: 0918 820 981
 • Email: buiminhnhut@bentre.edu.vn
 • 4. Phó Giám đốc: Ths. Võ Văn Bé Hai
 • Phụ trách: Phòng GDTrH-GDTX.
 • Điện thoại: (0275) 3817276
 • Di động: 0915 282 424
 • Email: vovanbehai@bentre.edu.vn

Các phòng, Thanh tra Sở

 • 1. Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học:
 • Trưởng phòng: Ông Trần Văn Liêm
 • Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Điện thoại: (0275) 3 826 130; Email: PhongGDTH.SoBenTre@moet.edu.vn
 • Điện thoại: (0275) 3 826 131; Email: PhongGDMN.SoBenTre@moet.edu.vn
 • 2. Phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục thường xuyên:
 • Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Minh Chí
 • Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh
 • Phó Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Hiền
 • Điện thoại: (0275) 3 829 699; Email: PhongGDTrH.SoBenTre@moet.edu.vn
 • 3. Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin:
 • Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
 • Điện thoại: (0275) 3 811 695; Email: phongKTKD.SoBenTre@moet.edu.vn
 • 4. Thanh tra Sở:
 • Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hùng
 • Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
 • Điện thoại: (0275) 3 823 293; Email: thanhtra.SoBenTre@moet.edu.vn
 • 5. Phòng Tổ chức cán bộ:
 • Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Trung
 • Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hiệp
 • Điện thoại: (0275) 3 825 004; Email: phongTCCB.SoBenTre@moet.edu.vn
 • 6. Phòng Kế hoạch-Tài chính:
 • Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng
 • Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
 • Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
 • Điện thoại: (0275) 3 829 698
 • 7. Văn phòng Sở:
 • Chánh văn phòng: Ông Võ Quốc Khanh
 • Điện thoại: (0275) 3 822 217
 • Fax: (0275) 3 825 090; Email: vanphong.SoBenTre@moet.edu.vn
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: (0275) 3 815

Thống kê truy cập

Tất cả lượt truy cập 2627018
Truy cập hôm nay 14822
Truy cập tuần này 60055
Truy cập tháng này 145372
Online hiện tại 11361