Đang xử lý.....

Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tại Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Chính phủ nêu rõ quy định về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính

Thực hiện công văn số 256/CCTTHC ngày 25/08/2009 của Tổ công tác Chuyên trách Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát ngay những thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 317/CCTTHC ngày 25/09/2009 của Tổ công tác Chuyên trách Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thống kê truy cập

Tất cả lượt truy cập 2626966
Truy cập hôm nay 14770
Truy cập tuần này 60003
Truy cập tháng này 145320
Online hiện tại 11309