Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 14076
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1632/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1632/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông tin điện thoại trực thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Bến Tre 21/06/2024
1637/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1637/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo danh sách thí sinh miễn thi, miễn thi ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 21/06/2024
295/QĐ-SGD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Văn bản điều hành tác nghiệp Quyết định công nhận 34 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục 19/06/2024
1568/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1568/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v Tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên dự kiến điều động tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 17/06/2024
1547/SGD&ĐT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1547/SGD&ĐT-KHTC V/v báo cáo nhu cầu gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 14/06/2024
18/TTr Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Về việc thanh tra công tác chuẩn bị in sao đề thi và chuẩn bị tổ chức coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 13/06/2024
1529/SGD&ĐT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1529/SGD&ĐT-KHTC V/v hướng dẫn sử dụng quỹ tiền lương được phân bổ so biên chế của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc được giao trong năm 2024. 12/06/2024
1417/SGD&ĐT-TTr Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1417/SGD&ĐT-TTr V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại cán bộ trực thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 05/06/2024
17/KL-TTr Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo Văn bản điều hành tác nghiệp Kết luận thanh tra về việc thanh tra xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2023-2024 04/06/2024
1411/TB-BTC Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo Văn bản điều hành tác nghiệp Thông cáo báo chí Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X -năm 2024, Khu vực V tại tỉnh Bến Tre 04/06/2024
1578/KH-SVHTTDL-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch Văn bản điều hành tác nghiệp Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024 (Vòng Sơ khảo tại tỉnh Bến Tre) 03/06/2024
1314/SGD&ĐT-VP Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1314/SGD&ĐT-VP V/v thông báo kết quả đánh giá, xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 27/05/2024
1315/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1315/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo danh sách thí sinh được tuyển thẳng, thí sinh quá tuổi được dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 (lần 2) 27/05/2024
1318/SGD&ĐT-GDTrH-TX Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1318/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hỗ trợ tuyển chọn dự án tham gia chương trình "Ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024" 27/05/2024
1228/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1228/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 17/05/2024
232/QĐ-SGD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Văn bản điều hành tác nghiệp Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-SGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 17/05/2024
1231/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Văn bản điều hành tác nghiệp Công văn số 1231/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo danh sách thí sinh được tuyển thẳng, thí sinh quá tuổi được dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 17/05/2024
228/QĐ-SGD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Văn bản điều hành tác nghiệp Quyết định công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 15/05/2024
1155/KH-SGD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch Văn bản điều hành tác nghiệp Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bến Tre 10/05/2024
1147/TB-SGD&ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo Văn bản điều hành tác nghiệp Thông báo giới thiệu chức danh Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 09/05/2024