Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 26
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 32 của Bộ GDĐT ban hành Qui định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn 9886 của Bộ GDĐT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2009-2010.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo Tin quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo QĐ 4022 v/v kiện toàn Ban VSTBPN ngành GD&ĐT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo QĐ 248-BGD ban hành KH triển khai QĐ 239 phê duyệt ĐA PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi...
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 01/2011/TT-BNV V/v hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo CV BGDĐT trả lời ý kiến, kiến nghị của các Sở GD&ĐT tại HN giao ban vùng...
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo CV 317 - SEQAP V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2011 - 2012.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo 5842 - BGDĐT Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 48 /2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 49/2011 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo CV 7515 hướng dẫn bổ sung v/v tổ chức thi nâng ngạch GV trung học cao cấp năm 2011.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 45/2011 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo QĐ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo CV 812 V/v điều chỉnh địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học...