Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 20
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre Công văn 4997 của UBND tỉnh v/v định mức chi tổ chức thi học sinh giỏi.
UBND Tỉnh Bến Tre Chỉ thị UBND Tỉnh Bến Tre Chỉ thị 33-CT/TU v/v thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre cv 3427-UBND v/v tổ chức triển khai thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre Thông tư 245 của Bộ Tài chính gởi kèm theo Cv 3427-UBND
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 240-UBND về chế độ định mức đào tạo bồi dưỡng CBCC Nhà nước.
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 1522-UBND v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
UBND Tỉnh Bến Tre Kế hoạch UBND Tỉnh Bến Tre Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2012 và...
UBND Tỉnh Bến Tre Hướng dẫn UBND Tỉnh Bến Tre Hướng dẫn chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 5095-UBND v/v chi trả phụ cấp cho GV thỉnh giảng CT song ngữ T.Pháp.
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 5109-UBND về định mức kinh phí tổ chức cuộc thi văn hay chữ tốt.
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 3156 - STC về việc xác định vị trí tương đương
UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2011
UBND Tỉnh Bến Tre Hướng dẫn UBND Tỉnh Bến Tre Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định UBND Tỉnh Bến Tre QĐ Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ...
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 5984-UBND v/v triển khai thực hiện QĐ 68 ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm NL...
UBND Tỉnh Bến Tre Công văn UBND Tỉnh Bến Tre CV 1592-UBND về định mức chi Hội thi Tin học trẻ cấp huyện.
UBND Tỉnh Bến Tre Kế hoạch UBND Tỉnh Bến Tre Kế hoạch 3085 /KH -UBND phát triển các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định 2319/QĐ - UBND V/v Thành lập đoàn kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2012 - 2013 ( đợt 1)
UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định UBND Tỉnh Bến Tre Quyết định 2318/QĐ - UBND V/v Thành lập Ban quản lý dự án Giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Bến Tre