Đang xử lý.....

Tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục thông qua Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành giáo dục và đào tạo 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Sáu, 29/12/2023, 16:36 (GMT+7) 1425
|
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy, từ ngày 01/01/2024, chính thức khai thác dữ liệu trên IOC để phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục thay cho việc báo cáo thủ công.

Từ đầu năm học 2022 – 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh ngành GDĐT (IOC). Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, đến nay, dữ liệu năm học 2023 – 2024 trên IOC ngành GDĐT đã hoàn chỉnh, đảm bảo nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan quản lý.

Qua đó, Sở GDĐT chỉ đạo các phòng, Thanh tra Sở, các phòng GDĐT khai thác, sử dụng số liệu IOC ngành giáo dục và đào tạo phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, thanh tra, kiểm tra,…; không yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo lại các số liệu đã có trên IOC; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức sử dụng, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý trường học của đơn vị và đồng bộ về IOC ngành giáo dục và đào tạo về số liệu theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Sở GDĐT và các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống về số liệu báo cáo trên IOC; người đúng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý giáo dục đối với dữ liệu trên IOC đảm bảo tính chính xác, an toàn  theo quy định.

Việc thực hiện khai thác dữ liệu trên IOC ngành GDĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục như: Công tác báo cáo, thống kê, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo và thanh tra, kiểm tra trong ngành giáo dục,… góp phần chuyển đổi số ngành GDĐT./.

Bình luận