Đang xử lý.....

STT Tên trường Địa chỉ Website
1 Trung tâm GDNN-GDTX Ba Tri Trung tâm GDNN-GDTX Ba Tri Quốc lộ 57C - Khu phố 1 - Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Cơ sở 2 - Đường số 3 - Khu đô thị VIệt Sinh An Bình - Khu phố 2 - Thị trấn Ba Tri https://ttgdtxbatri.bentre.edu.vn/
2 Trung tâm GDTX Giồng Trôm Trung tâm GDTX Giồng Trôm Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre https://ttgdnngdtxgiongtrom.bentre.edu.vn/
3 Trung tâm GDNN-GDTX TP Bến Tre Trung tâm GDNN-GDTX TP Bến Tre Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. https://dttx.ueh.edu.vn/don-vi-lien-ket/trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-tinh-ben-tre/
4 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành TT Châu Thành, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre. https://ttgdtxchauthanh.bentre.edu.vn/
5 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Đại Trung tâm GDNN-GDTX Bình Đại Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre https://www.facebook.com/profile.php?id=100057181340939
6 Trung tâm GDNN-GDTX Chợ Lách Trung tâm GDNN-GDTX Chợ Lách TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. https://ttgdtxcholach.bentre.edu.vn/
7 Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc Xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. /trung-tam-gdnngdtx-mo-cay-bac
8 Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Nam Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày Nam Đường Công Lý, Khu phố I, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre https://ttgdtxmocaynam.bentre.edu.vn/
9 Trung tâm GDNN-GDTX Thạnh Phú Trung tâm GDNN-GDTX Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre https://ttgdtxthanhphu.bentre.edu.vn/
10 Trung tâm GDTX tỉnh Trung tâm GDTX tỉnh 8 Hai Bà Trưng, Phường 1, Bến Tre https://www.facebook.com/ttgdtxtinhbentre/